» Regulamin

Producenci

Kontakt

 • INCANTO Edyta Czarnecka
  ul. Powstania Styczniowego 73/2
  20-706 Lublin

  Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  prowadzonej przez Ministra właściwego do
  spraw gospodarki.
  REGON: 430377045

  NIP: 712-007-43-29
 • E-mail:biuro@incanto.expert
 • Telefon502 052 434
  516 022 256

Regulamin

      Regulamin zakupów sklepu internetowego INCANTO

1. Warunki ogólne i dane oferenta

1.   Poniższy regulamin opisuje zasady dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym INCANTO, zwanym dalej SKLEPEM, działającym pod adresami: www.sklep.incanto.expert, www.hurtowniadlafryzjera.pl

2.   Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą:
INCANTO Edyta Czarnecka, 20-706 Lublin,  ul. Powstania Styczniowego 73/2, NIP: 712-007-43-29,  Regon: 430377045, zarejestrowanej w Ewidencji Działalności Gospodarczej m. Lublin po nr 27022 i jej Klientami w sklepie internetowym, o którym mowa w ust. 1

3.   Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

4.   Z oferty SKLEPU mogą korzystać klienci detaliczni, którzy są konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

5.   Po zarejestrowaniu, jako podmiot dokonujący zakupów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, klient otrzymuje możliwość zakupu w cenach hurtowych i otrzymuje status klienta prowadzącego działalność gospodarczą.

6.   SKLEP zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

 

2. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna

1.   Przebieg procesu zamówienia

1.   SKLEP oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów do włosów. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, pojemności, koloru. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.

2.   Klikając na przycisk "Twój koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu SKLEPU, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian. Jeżeli Klient chce wybrać kolejne produkty, klika na przycisk „Kontynuuj zakupy”.

3.   Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, wybiera sposób dostawy i przechodzi dalej, klikając na przycisk "do kasy". Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.

4.   Klient przepisuje kod weryfikacyjny, a następnie, klikając na przycisk "Kontynuuj" przechodzi do strony "Informacje o płatności i wysyłce", na której może wybrać, czy chce otrzymać fakturę, czy paragon, wybiera sposób wysyłki oraz sposób zapłaty. Tutaj może również wpisać ewentualny komentarz do zamówienia.

5.   Po wciśnięciu przycisku „Kontynuuj” Klient przechodzi na stronę „Potwierdzenie zamówienia” na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki.

6.   Zamówienie zostaje odesłane poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdź  zamówienie". Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.

7.   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, z wyjątkiem okresów, gdy sklep będzie czasowo nieczynny.

8.   Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2.   Umowa kupna

Przedstawienie asortymentu w Sklepie służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Wyślij zamówienie". Wówczas Klient otrzymuje potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna ze SKLEPEM następuje w momencie, gdy SKLEP przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

 

3. Ceny i koszty przesyłki

1.   Ceny

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

2.   Koszty przesyłki

Koszt przesyłek podanych w ofercie jest skalkulowany dla przesyłek w Polsce do 2 kg oraz od 2 kg do 10 kg w przypadku przesyłek cięższych Kupujący zostanie poinformowany o wysokości kosztów dodatkowych (jeśli takie wystąpią).

 

4. Dostawa

1.  Towary dostarczamy tylko na terenie Polski. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem paczkomatów firmy In Post.  

2. Przybliżony czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie. Jest to czas, który potrzebujemy, aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy, kontaktujemy się z Kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.

3. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.

4. W przypadku, gdy SKLEP nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, SKLEP może wypowiedzieć umowę. Wówczas SKLEP powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, SKLEP zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

5.  Przesyłki wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej są dostarczane zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek wynikłych z winy Poczty Polskiej.

6. Przy odbiorze paczki Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, Klient zobowiązany jest w obecności listonosza otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Klienta nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione Klient zobowiązany jest w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez sklep u przewoźnika.

 

5. Prawo do odstąpienia od umowy

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę INCANTO Edyta Czarnecka w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (INCANTO Edyta Czarnecka, 20-706 Lublin, ul. Powstania Styczniowego 73/2, sklep@incanto.lublin.pl). Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie SKLEP w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Prosimy, aby jednocześnie przekazać tę informację w formie telefonicznej ( telefon: 502 052 434)

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym poniesione  koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzicie się Państwo na inne rozwiązanie. W związku z tym, nie poniosą Państwo żadnych kosztów związanych ze zwrotem dokonanych przy zamówieniu płatności, natomiast będą Państwo musieli ponieść jedynie  bezpośrednie koszty zwrotu towarów (koszty wysyłki zwrotnej). SKLEP zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu pieniędzy, aż do momentu otrzymania zwracanego towaru.
Przesyłkę zwrotną prosimy odesłać, w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na następujący adres:
INCANTO Edyta Czarnecka, 20-706 Lublin,  ul. Powstania Styczniowego 73/2
Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni. SKLEP nie ponosi kosztów zwrotu towaru.
Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o skopiowanie i wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na adres: INCANTO Edyta Czarnecka, 20-706 Lublin,  ul. Powstannia Styczniowego 73/2 lub na e-mail: sklep@incanto.lublin.pl

 Ja ….…………………………………………………….. /imię i nazwisko konsumenta/ niniejszym informuję o moim

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów ..…………………………………………………….

Data zamówienia ………………………….…………….  data odbioru …………………………………….……

Adres konsumenta…….………………………………………………………………………………………..……

Podpis konsumenta……….…………………………………… (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data …………………………………………..

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

1.     Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

·  które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,

·  które dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu, a które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny,

·  które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

2.     Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów, którzy są przedsiębiorcami. Osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami, a jednocześnie dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nie mogą więc skorzystać z tego ustawowego uprawnienia.

 

6. Gwarancja i reklamacja

1. W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji. Zakres gwarancji, a także termin jej obowiązywania określony jest w karcie gwarancyjnej załączonej do zakupionego towaru (jeśli taką posiada).

2. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie. W przypadku niezgodności towaru z umową prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 052 434, celem ustalenia sposobu  załatwienia reklamacji.

3. Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

4. Odsyłany przez Klienta produkt powinien być zabezpieczony tak, aby nie uległ zniszczeniu, tylko wtedy zwrot będzie uznany. 

5. Do roszczeń Klienta ustosunkowujemy się w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania towaru. Następnie, w przypadku nie uznania reklamacji odsyłamy towar (na koszt sklepu) lub w przypadku zasadności reklamacji -zwracamy pieniądze za towar oraz koszty przesyłki, które poniósł klient (pod warunkiem, że skorzystał z formy dostawy dostępnej w sklepie).

 

7. Metody płatności

1. Możliwe są następujące formy płatności:

·  Przelewem - Rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy. W przypadku braku wpłaty Klienta na rachunek bankowy SKLEPU w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta, SKLEP może anulować zamówienie.

·  Przelewem gwarantowanym za pośrednictwem PayU. Po dokonaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy

·  Gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie sklepu, lub w innym ustalonym miejscu, po wcześniejszym ustaleniu godziny odbioru.

2.  Dane do przelewu: INCANTO Edyta Czarnecka, 20-706 Lublin, ul. Powstania Styczniowego 73/2
nr konta mBank 42 1140 2004 0000 3402 2757 0917

8. Ochrona danych osobowych

1.   Dane jakie Państwo podają podczas rejestracji są danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia oraz wysyłki towaru oraz aby móc uczestniczyć w programie lojalnościowym.

2.  Rejestracja się w SKLEPIE jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę INCANTO Edyta Czarnecka z siedzibą w Lublinie ul. Powstania Styczniowego 73/2, a także wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą e-mailową aktualnych ofert i informacji SKLEPU.

3. Dane jakie Państwo podają nie są udostępniane osobom trzecim.

4.  Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wszelkie uzyskane dane osobowe i adresowe podlegają ochronie. Klientowi przysługuje również prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i usunięcia.

9. Regulacje końcowe

1. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu.

2. Zmiany obowiązują od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

5.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, grafiki oraz kodu źródłowego aukcji bądź oferty sprzedaży. Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i ich prawach pokrewnych (Dz. U.1994/24/83) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych w SKLEPIE treści bez zgody właściciela grozi grzywną lub karą pozbawienia wolności (art.115.1).

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 25.12.2014r.


Przejdź do strony głównej

Newsletter

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl